Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 637,00
Forskudd 3588,00
Forskudd 5980,00
T-forbindelsen Nye takster 06.06.16
Fv.47 Mjåsund 30,00 21,00 (-30%)18,00 (-40%)15,00 (-50%)
Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 1274,00
Forskudd 7176,00
Forskudd 11960,00
T-forbindelsen Nye takster 06.06.16
Fv.47 Mjåsund 60,00 42,00 (-30%)36,00 (-40%)30,00 (-50%)